-A +A
27.12.2019
Spotkanie opłatkowe w Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej

W Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej 19 grudnia odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie opłatkowe. Wzięli w nim udział rodzice, opiekunowie, rodzeństwo oraz absolwenci świetlicy, a także goście: Renata Subda inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miasta, Agnieszka Gwardiak kierownik MOPS, Piotr Skowroński Przewodniczący MKRPA.
Wychowankowie, przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe oprawione kolędami, wprowadzili zebranych gości w świąteczny nastrój. Po podzieleniu się opłatkiem wszyscy zebrani zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Następnie świetlicę odwiedził wyczekiwany przez wszystkich Święty Mikołaj, który obdarował dzieci paczkami świątecznymi. Dla wychowanków świetlicy i wychowawców jest to szczególne wydarzenie, które integruje wszystkich oraz wzmacnia pozytywne relacje.

Autor: Sylwia Śladewska, Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej