-A +A
15.07.2016
Spotkanie ws. rewitalizacji miasta

W ramach konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka,  7 lipca 2016r. o godz. 13:00 odbyło się  spotkanie informacyjne na temat przygotowań do stworzenia gminnego programu rewitalizacji. Przedstawiciele firmy Kamon Consulting pani dr Sylwia Dudek- Mańkowska oraz pan dr Mirosław Grochowski  przedstawili przeprowadzoną diagnozę oraz jej wyniki. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia uwag i wskazania swoich  pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Burmistrz Miasta pan Jerzy Bauer wyraził swoje zadowolenie z aktywnego udziału mieszkańców miasta w przeprowadzanej diagnozie i zaprosił wszystkich do dalszej współpracy. Zwrócił uwagę, że głównym celem rewitalizacji są ludzie i stworzenie im jak najlepszych warunków do życia a podejmowane działania są jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu.

O godz. 16:30, po spotkaniu informacyjnym odbyły się warsztaty, podczas których „grupy robocze” miały możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na potrzeby w zakresie rewitalizacji miasta oraz wypracowania  wspólnych pomysłów na podniesienie jakości życia mieszkańców

Wnioski ze spotkania informacyjnego oraz warsztatów zostaną uwzględnione w przygotowywanym projekcie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Swoje uwagi do tego projektu mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy poprzez formularze dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. Termin składania uwag minie 31 lipca 2016 r.(Agnieszka Gwardiak)


 

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne