-A +A
15.07.2016
Spotkanie ws. rewitalizacji miasta

W ramach konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka,  7 lipca 2016r. o godz. 13:00 odbyło się  spotkanie informacyjne na temat przygotowań do stworzenia gminnego programu rewitalizacji. Przedstawiciele firmy Kamon Consulting pani dr Sylwia Dudek- Mańkowska oraz pan dr Mirosław Grochowski  przedstawili przeprowadzoną diagnozę oraz jej wyniki. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia uwag i wskazania swoich  pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Burmistrz Miasta pan Jerzy Bauer wyraził swoje zadowolenie z aktywnego udziału mieszkańców miasta w przeprowadzanej diagnozie i zaprosił wszystkich do dalszej współpracy. Zwrócił uwagę, że głównym celem rewitalizacji są ludzie i stworzenie im jak najlepszych warunków do życia a podejmowane działania są jedynie narzędziem do osiągnięcia tego celu.

O godz. 16:30, po spotkaniu informacyjnym odbyły się warsztaty, podczas których „grupy robocze” miały możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na potrzeby w zakresie rewitalizacji miasta oraz wypracowania  wspólnych pomysłów na podniesienie jakości życia mieszkańców

Wnioski ze spotkania informacyjnego oraz warsztatów zostaną uwzględnione w przygotowywanym projekcie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Swoje uwagi do tego projektu mogą zgłosić wszyscy mieszkańcy poprzez formularze dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka. Termin składania uwag minie 31 lipca 2016 r.(Agnieszka Gwardiak)


 

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00