-A +A
30.06.2017
Sprawozdanie z działalności miejskich spółek

Podczas XXXVI sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 czerwca, radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Spółek za 2016 rok, których organem założycielskim jest Miasto Ostrów Mazowiecka.

Prezes ZGK Sp. z o.o. Paweł Mieczkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki oraz cele priorytetowe jakie zostały postawione w roku 2016. Zadaniem strategicznym dla Spółki w roku 2016 było uzyskanie niezbędnych pozwoleń i statusu RIPOK dla instalacji w Starym Lubiejewie. Uzyskanie stosownych pozwoleń umożliwiło Spółce rozszerzenie działalności w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami na rynku regionalnym, a nie tylko lokalnym oraz rozpoczęcie zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją gospodarki wodno - ściekowej w mieście Ostrów Mazowiecka. Rok 2016 zamknął się zyskiem netto w wysokości ok. 314 tys. zł przy planowanym zysku ok. 80 tys. Wynik dodatni został osiągnięty przy bardzo dobrym trendzie, jakim jest wzrost przychodów przy niewielkim wzroście kosztów.

TBS Sp. z o.o. przeprowadziło szereg dociepleń i termomodernizacji budynków znajdujących się przy ulicy: Staszica 2 i 2A, B. Prusa 59,  Wołodyjowskiego 23, 23 A i 23 B, który znajduje się w trakcie nadbudowy. Rok 2016 zamknął się zyskiem w wysokości 25 085,38 zł netto. Prezes Mirosław Przastek poinformował o stworzonej przez Burmistrza Miasta możliwości „odpracowania” zadłużenia czynszowego przez zamieszkujących w lokalach komunalnych lub socjalnych najemców lub członków ich rodzin, mających zadłużenie z tytułu opłat czynszowych i pozostających w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Odpracowanie zadłużenia przebiegać będzie na podstawie zawartej umowy zamiany świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe – polegające na wykonywaniu na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka różnego rodzaju prac porządkowych lub innych - w zależności od umiejętności i kwalifikacji oraz potrzeb Miasta.

Podstawową działalnością ZEC Sp. z o.o. jest produkcja ciepła pod potrzeby mieszkańców miasta, realizowana zgodnie z statutowymi celami określonymi w dokumentach organizacyjnych Spółki. Prezes Andrzej Bukłaha przedstawił wynik finansowy Spółki, który jest efektem pracy całej załogi. Przychód wyniósł 8.931 695,12 zł, koszty - 7 969 082,12 zł oraz zysk w wysokości 962. 613,00 zł. Inwestycje poczynione w latach 2012-2016 polegały na technicznych usprawnieniach w zakresie sterowania ciepłownią i jej elementami przy ul. Lipowej 4. Zostały wykonane niezbędne prace dotyczące wymiany elementów kotłów, które są dokonywane w każdym roku, w celu podniesienia jakości sterowania ciepłownią. Wyniki pomiarów, które wykonuje spółka wskazują, że wszystkie normy zanieczyszczeń mieszczą się w ramach ustalonych przez dyrektywy unijne.

Najbliższe wydarzenia

19
Czerwca
od 19.06 do 28.06
20
Czerwca
godz. 09:00
20
Czerwca
godz. 16:30