-A +A
25.06.2019
Sprzedaż działek oraz lokalu mieszkalnego

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono:

  1. do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego następujące nieruchomości:

  2. do zbycia w drodze bezprzetargowej działkę komunalną, położoną przy ulicy Brzozowej.

Wykazy nieruchomości wywieszone zostają do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 25 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne