-A +A
02.06.2020
Sprzedaż lokali mieszkalnych

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 284) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następujące nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym:

Wykazy nieruchomości wywieszone zostają do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 2 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.