-A +A
21.07.2020
Sprzedaż lokali mieszkalnych

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 284), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następujące nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym:
- przy ul. Warchalskiego 2B/13,
- przy ul. Partyzantów 17/11,
- przy ul. 3 Maja 41/2.

Wykazy nieruchomości zostają wywieszone do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 21 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r.