-A +A
07.01.2019
Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2018 roku poz. 2204/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszkalny przy ulicy Lubiejewskiej 2A

Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od  8 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2019 r.