-A +A
02.01.2019
Sprzedaż napojów alkoholowych w Ostrowi: nowe zasady

Na ostatniej sesji, która odbyła się 19 grudnia, Rada Miasta podjęła kilka kwestii związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie miasta.

Uchwalono, że sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie może odbywać się w godzinach 22.00 – 6.00. Wyjątkiem są stacje paliw. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UCHWAŁA NR III/16/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Rada Miasta podjęła uchwałę o maksymalnej liczbie zezwoleń, jakie mogą być wydane na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z zapisamy tej uchwały mogą zostać wydane maksymalnie 123 zezwolenia na sprzedaż i maksymalnie 49 zezwoleń na sprzedaż z możliwością spożycia.

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

 

Rada Miasta przyjęła Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019. Określa on lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrów Mazowiecka na rok 2019.

Uchwały: źródło BIP

 

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
18
Sierpnia
godz. 13:00
22
Sierpnia
godz. 08:30
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00