-A +A
24.07.2018
Sprzedaż nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym

Burmistrz  Miasta  Ostrów  Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018 roku. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym:

lokal mieszkalny przy pl. Waryńskiego 20B/12

Wykaz nieruchomości zostaje wywieszony do publicznej waidomości na 21 dni - 24 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.