-A +A
22.12.2020
Stadion Miejski z Certyfikatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

Stadion miejski przy ul. Kazimierza Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej został zaliczony do stadionów kategorii VB.

Otrzymane świadectwo jest dokumentem stwierdzającym zgodność wykonanej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z przepisami IAAF i PZLA, umożliwiającym rozgrywanie oficjalnych zawodów, uznawanie wyników uzyskanych na tych zawodach i ich zamieszczanie w oficjalnych statystykach. Wyniki uzyskane w warunkach zgodnych z przepisami zawodów będą podstawą do nadawania określonych klas sportowych.

Na stadionie miejskim mogą być rozgrywane wszystkie konkurencje biegowe (bez biegu z przeszkodami), chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, pchnięcia kulą rzut dyskiem oraz rzut oszczepem. Według zapisów PZLA na naszym stadionie będą mogły rozgrywać się zawody rangi okręgowej, lokalnej i szkolnej.

Przypominamy, że w ramach remontu wykonano odwodnienie bieżni, oświetlenie stadionu, częściową wymianę ogrodzenia zewnętrznego, wybudowano nowe chodniki, ponadto została wykonana instalacja hydrantowa. W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano instalację automatycznego nawodnienia boiska, zwycięski projekt zgłosił Paweł Skarpetowski.

Przebudowano 4-torowa bieżnię lekkoatletyczną wokół boiska do piłki nożnej oraz 6-torową bieżnię 100m z żużlowej na syntetyczną - poliuretan, wykonano skocznię do skoków: w dal i trójskoku, wzwyż oraz o tyczce, wykonano rzutnię do rzutów: dyskiem, oszczepem oraz pchnięcia kulą. Trwają prace związane z dostarczeniem oraz montażem trybun dla 400 osób (z czego 100 miejsc zadaszonych).

Realizacja przedmiotowej inwestycji odbyła się przy dofinasowaniu z programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej  Ministerstwa Sportu i Turystyki - 2 mln złotych oraz Powiatu Ostrowskiego – 750 tys. zł. Wartość inwestycji to 4 530 248 zł.

Widowiska sportowe i zawody szkolne zyskają nową oprawę. Nowoczesny obiekt sportowy i pełne wyposażenie w sprzęt sportowy będzie stanowiło możliwość przeprowadzania imprez różnej rangi. Każdy z klubów sportowych będzie mógł realizować swoje plany treningowe w innym wymiarze.