-A +A
22.01.2019
Stara elektrownia została otwarta podczas spotkania noworocznego

Tegoroczne spotkanie noworoczne odbyło się 18 stycznia w wyremontowanym budynku starej elektrowni. To doroczne spotkanie organizowane przez samorząd miasta od dwudziestu siedmiu lat. W tym roku połączone zostało z otwarciem starej elektrowni znajdującej się przy ul. 11 Listopada.

Z zaproszenia burmistrza Jerzego Bauera skorzystało blisko dwieście osób, a wśród nich m.in. ks. biskup dr Tadeusz Bronakowski Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej, ks. prałat dr Jan Okuła proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego Marcin Grabowski kierownik Delegatury w Ostrołęce i jednocześnie radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak radny Sejmiku, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Warszawie Michał Giers p.o. dyrektora Delegatury w Ostrołęce, kierownictwo Starostwa Powiatowego - starosta Zbigniew Chrupek, wicestarosta Józef Rostkowski, sekretarz Jolanta Ugniewska, skarbnik Małgorzata Konrad, kierownicy i naczelnicy wydziałów, przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda, wiceprzewodniczący rady Roman Malicki oraz radni powiatowi, wójtowie gmin z terenu powiatu ostrowskiego – Małkini Górnej Bożena Kordek, Andrzejewa Beata Ponichtera, Zarąb Kościelnych Urszula Wołosiewicz, Ostrowi Mazowieckiej Waldemar Brzostek, Starego Lubotynia Ireneusz Gumkowski, Wąsewa Rafał Kowalczyk, Nura Rafał Kruszewski, Szulborza Wielkiego Krzysztofa Michalec, prezydium rady miasta – przewodniczący Robert Krajewski, wiceprzewodniczący Krzysztof Laska i Bogusław Konrad oraz radni miasta, burmistrz I kadencji Adam Rukat. W spotkaniu udział wzięli także szefowie służb mundurowych - wojska, policji, straży pożarnej, instytucji rządowych i samorządowych działających na terenie miasta, prezesi, dyrektorzy, właściciele i przedstawiciele firm oraz związków zawodowych. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele firm realizujących inwestycję – ze strony generalnego wykonawcy elektrowni Mariusz Zygmunt właściciel firmy Docieplenia Budynków, kierownik budowy Stanisław Strojek oraz architekt Lucjan Chojnowski, architekt Adam Radomski, koordynator budowy elektrowni z ramienia Urzędu Miasta, wykonawca zagospodarowania terenu przed elektrownią Andrzej Pecura właściciel Zakładu Robót Budowlano-Drogowych DROGBUD oraz kierownik budowy Marian Pecura, przedstawiciel firmy WDI Obsługa Inwestycji sprawującej nadzór budowlany nad elektrownią Stanisław Żegliński inspektor nadzoru. Tradycyjnie na spotkanie przybyli prezesi i przewodniczący organizacji pozarządowych działających w mieście i powiecie, w tym klubów sportowych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownictwo Urzędu Miasta - zastępca burmistrza Daniel Choinka, sekretarz Bożena Szostak, skarbnik Anna Wilczyńska, dyrektorzy wydziałów, kierownicy biur i pracownicy Urzędu Miasta oraz lokalne media.

W tym roku spotkanie noworoczne miało charakter wyjątkowy z uwagi na miejsce, w którym się odbyło. Podczas spotkania nastąpiło otwarcie starej elektrowni miejskiej, która została wyremontowana, by służyć mieszkańcom Ostrowi Mazowieckiej w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych.

Tradycyjnie spotkania noworoczne rozpoczynał koncert, jednak w tym roku z uwagi na trwającą żałobę narodową został odwołany. Zebrani na sali uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, a ksiądz dziekan odmówił krótką modlitwę.

Obiekt poświecił obecny na spotkaniu ks. biskup a zebrani na sali obejrzeli film poświęcony zrewitalizowanemu budynkowi oraz prezentację z przebiegu prac remontowych przygotowaną przez architekta Lucjana Chojnowskiego.

Budynek przy ul. 11 Listopada 7 to dawna elektrownia miejska, która została uruchomiona w 1929 roku. Dzięki elektrowni rozwijały się miejscowe zakłady przemysłowe, a mieszkańcy mieli oświetlenie w domach. Podczas II wojny światowej obiekt został częściowo zburzony. Od tego czasu przestał być wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem – do końca lat 80-tych XX w. był tylko rozdzielnią prądu. Od dziesiątek lat nieużytkowany ulegał niszczeniu. W ostatnich latach teren przed budynkiem służył do handlu, a sam budynek spełniał rolę magazynu.

Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie kultury stało się konieczne poszukiwanie sposobu na powiększenie bazy lokalowej. Dobrym rozwiązaniem okazała się rewitalizacja istniejącego budynku – starej elektrowni. W lipcu 2016 roku Miasto Ostrów Mazowiecka złożyło wniosek na dofinasowanie projektu „Kultura Pod Napięciem”, który zakładał remont dwóch budynków – starej elektrowni i domu rodzinnego Marii Pileckiej z Ostrowskich przy ul. Warszawskiej 4. Miasto Ostrów Mazowiecka pozyskało niemal 3,5 mln zł z budżetu UE na realizację tego projektu.

Środki na to zadanie uzyskano w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Prace remontowe trwały dwa lata, a budynek zyskał „drugie życie”. Jego konstrukcja pozwoliła na uzyskanie dwóch kondygnacji, a tym samym na podwojenie powierzchni. Uzyskano dzięki temu ok. 750 m kw. powierzchni na działalność kulturalną. Zagospodarowany został też teren przed elektrownią - posadzono drzewa, ustawiono ławki, zainstalowano nowe oświetlenie. Dzisiaj to jedno z najładniejszych miejsc w Ostrowi Mazowieckiej.

W ramach projektu „Kultura Pod Napięciem” równolegle z remontem starej elektrowni zrewitalizowano dom rodzinny Marii Pileckiej z Ostrowskich przy ul. Warszawskiej 4. Jest on siedzibą Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Obecnie przy oryginalnym domu trwa budowa nowoczesnego pawilonu Muzeum w stu procentach finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Starą elektrownią zarządza Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej.

W swoim wystąpieniu burmistrz Jerzy Bauer wymienił najważniejsze osiągnięcia samorządu ostatnich lat, m.in. podwojenie budżetu na drogi, wykorzystywanie funduszy zewnętrznych na poprawę infrastruktury miejskiej. Jednym z przykładów inwestycji realizowanych z udziałem środków zewnętrznych jest elektrownia i otwarte we wrześniu ubiegłego roku Jatki. Środki zewnętrzne Miasto pozyskuje też na budowę dróg. Przy udziale środków rządowych Miasto wybudowało ulicę Bielską, Bursztynową i Szpitalną z parkingami przy szpitalu. - W tym roku realizować będziemy kolejny duży ciąg drogowy za ponad 4 mln zł – powiedział burmistrz. Miasto wygrało konkurs na realizację ulic Modra-Bielska-Cyprysowa. – Pozyskaliśmy 16 mln zł na ścieżki, będziemy je teraz realizować. Jestem po wstępnym porozumieniu z samorządem województwa mazowieckiego o przedłużeniu terminu realizacji. Przygotowani jesteśmy do budowy nowej szkoły. Wygraliśmy konkurs na dofinansowanie remontu stadionu. Będziemy go realizować w 2019 roku – powiedział burmistrz podczas spotkania.

Z ust gości płynęło wiele słów uznania za tempo rozwoju Ostrowi Mazowieckiej. Życzenia dalszych sukcesów na rzecz rozwoju miasta złożyli burmistrzowi: ks. dziekan Jan Okuła, radni sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak i Marcin Grabowski, starosta ostrowski Zbigniew Chrupek, prezes Banku Spółdzielczego Bartosz Kublik, wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK Mirosław Widlicki.  Listy z gratulacjami z okazji spotkania noworocznego, połączonego z otwarciem elektrowni na ręce burmistrza przesłali: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wojewoda Mazowiecka Zdzisław Sipiera, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Honorowy Obywatel Miasta Ostrów Mazowiecka prof. Jan Kaczyński.  /Anna Kacpura, fot. Barbara Siwek