-A +A
15.09.2020
Szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach od 14 do 22 września 2020 r. prowadzone będzie szczepienie doustne lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w następujących powiatach województwa mazowieckiego: powiat łosicki, powiat ostrowski z wyjątkiem gminy Wąsewo, powiat siedlecki i m. Siedlce, powiat sokołowski, powiat węgrowski.
Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 25 dawek na 1 km2 na obszarze na zachód od linii wyznaczonej wzdłuż długości geograficznej 22”50’E oraz 20 dawek na 1 km2 na pozostałym obszarze objętym szczepieniami.
Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych i terenów zabudowanych.
Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci krążka, koloru zielono-brązowego o intensywnym zapachu rybnym.
Dotknięcie szczepionki przez człowieka spowoduje, że nie zostanie ona podjęta przez lisa.
Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tyko u lisów.
Każdy kontakt człowieka ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza medycyny.
Każdy kontakt zwierząt domowych i zwierząt gospodarczych ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.
Zgodnie z zaleceniem producenta szczepionki w okresie 14 dni od jej wyłożenia należy ograniczyć zbiorowe polowania.
Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Wskazówki dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów

 • Do zwalczania wścieklizny zostanie zrzucona z samolotu szczepionka, która po przyjęciu przez lisy spowoduje wytworzenie odporności immunologicznej.
 • Po przegryzieniu pojemnika przez lisa szczepionka poprzez kontakt z błoną śluzową jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt ze szczepionką.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy przy ewentualnych kontaktach z przynętami na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy trzymać na uwięzi i prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.
 • Przynęty ze szczepionką przeznaczone są do szczepienia lisów.
 • W wypadku kontaktów zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

 
Prosimy o pomoc w skutecznym przeprowadzeniu akcji zwalczania wścieklizny.

Teren wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów

Prosimy o uwagę

 • Nie podnosić i nie niszczyć przynęt ze szczepionką.
 • Psy trymać na smyczy, a koty trymać w zamkniętych pomieszczeniach przez 14 dni po wyłożeniu szczepionki.
 • Zwierzęta domowe trzymać z daleka od przynęt.
 • Przy kontaktach ze szczepionką zgłosić się do lekarza medycyny.
 • Stosowne informacje należy przekazać dzieciom przez ich opiekunów i rodziców.

Informacja dotycząca postępowania ze zwierzętami, które zetknęły się ze szczepionką przeciwko wściekliźnie lisów

 • Lis jest głównym przenosicielem wścieklizny. Szczepionka zostanie wyłożona metodą zrzutów z samolotów na obszarach leśnych, polach i łąkach.
 • Skuteczność przeprowadzanej akcji osiągnięta zostanie na drodze kilkukrotnego rozrzucenia przynęt (wiosna – jesień).
 • Przynęty mają kształt kostki (4,5 cm x 4,5 cm x 1 cm) koloru brunatno - zielonego. W środku umieszczony jest plastikowy blister (średnica 20 mm) z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie.
 • Po przegryzieniu blistra przez lisa – szczepionka w zetknięciu ze śluzówką jamy ustnej wytwarza odporność immunologiczną przeciwko wściekliźnie.
 • Szczepionka jest przeznaczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 • Dla zwierząt domowych gospodarskich i innych zwierząt wolno żyjących szczepionka jest nieszkodliwa.
 • Zagrożeniem dla zdrowia człowieka może być bezpośredni kontakt na otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos. W takich wypadkach należy gruntownie przemyć te miejsca wodą z mydłem. O zaistniałych przypadkach należy powiadomić lekarza medycyny.
 • Wszelkie kontakty z przynętą wykluczają możliwość przyjęcia jej przez lisy. Przy kontaktach zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami uprasza się hodowców o bezwzględne zgłoszenie takich przypadków lekarzowi weterynarii.
 • Przypadki te winny być protokolarnie opisane, a dalsze postępowanie musi być oparte na klinicznej obserwacji pod nadzorem lekarza weterynarii ze zwróceniem uwagi na symptomy neuropatologiczne i alergiczne.

Źródło: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/choroby-zakazne/szczepienie-lisow-wolno-zyjacych-przeciwko-wsciekliznie