-A +A
07.06.2019
Szkoła Podstawowa Nr 4 obchodziła swoje święto

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej uroczyście obchodziła 65. rocznicę powstania placówki oraz 15. rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Uroczystości z okazji Święta Pułku i Święta Szkoły zorganizowane zostały przez Burmistrza Miasta Jerzego Bauera oraz Dyrektora Szkoły Piotra Siwka.

Uroczystości rozpoczęły się 5 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej. Tam władze samorządowe, uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele rodzin 18. PAL-u oraz sympatycy Pułku zrzeszeni w kole „Rodzina Osiemnastki” w asyście wojska i harcerzy złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy 18. Pułku, aby oddać cześć bohaterom i upamiętnić ich czyny w walce o wolność Ojczyzny.

6 czerwca 2019 r. przy Pomniku – Głazie poświęconym żołnierzom „Osiemnastki” kontynuowano uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych miejskich szkół, przedstawicieli lokalnych władz, nauczycieli, młodzieży szkolnej i sympatyków Pułku.

Uczestnicy spotkania wysłuchali okolicznościowych wystąpień Burmistrza Miasta Jerzego Bauera oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej Piotra Siwka. Następnie pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze, a spod głazu zgromadzeni udali się do kościoła pod wezwaniem św. Jozafata w Komorowie na uroczystą Mszę Świętą w intencji żołnierzy 18. Pułku Artylerii Lekkiej i ich rodzin, którą celebrował proboszcz ppłk dr Sławomir Gadowski.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej nr 4, by wziąć udział w spotkaniu poświęconym prezentacji osiągnięć uczniów i szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody laureatom konkursów szkolnych, międzyszkolnych, miejskich i powiatowych. Święto Szkoły ubarwiały prezentacje artystyczne- wokalne, muzyczne, recytatorskie uczniów naszej szkoły. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwały panie: Joanna Borawska. Małgorzata Padzik i Anna Bloch.

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z władzami samorządowymi już od wielu lat tak uroczyście obchodzi Święto Pułku - swojego patrona, które jednocześnie stało się Świętem Szkoły.

Źródło: Szkoła Podstawowa Nr 4