-A +A
17.09.2018
Szkolenie dla NGO

Na początku września w Lokalnym Centrum Kompetencji przy ul. Partyzantów 7A odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka. Tematem szkolenia była ochrona danych osobowych w ngo. Omówiono m.in.: zbiory danych i zasady ich ochrony, wymagane polityki bezpieczeństwa i instrukcje w organizacji, RODO i nowe podejście do danych osobowych po 25 maja 2018 r. Przeanalizowano bieżące problemy z jakimi
zmagają się organizacje. Ze szkolenia skorzystało 14 osób, przedstawicieli ngo oraz pracowników samorządowych, których głównym zadaniem jest współpraca z organizacjami. Zachęcamy w przyszłości do korzystania z kolejnych szkoleń.

Źródło: Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej