-A +A
24.04.2018
Szkolenie dla przedstawicieli klubów sportowych

W Ostrowi Mazowieckiej odbyło się szkolenie dla przedstawicieli klubów sportowych. Tematem były źródła finansowania sportu i infrastruktury sportowej. Omówiono możliwość wsparcia klubów sportowych na poziomie samorządu gminnego i powiatowego, przegląd krajowych środków publicznych oraz środków europejskich na wsparcie sportu i infrastruktury sportowej.
Ze szkolenia, które odbyło się 20 kwietnia w Lokalnym Centrum Kompetencji przy ul. Partyzantów 7A skorzystało 14 osób.

Organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.