-A +A
18.06.2019
Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki w SP Nr 2

„SMOK” to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pomaga rozwijać koszykarskie zainteresowania 45 uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Do dyspozycji szkoły trafił specjalistyczny sprzęt szkoleniowy m.in. dwa zestawy piłek, skakanki, pachołki itp., a także kamera czy przenośny komputer. Miasto Ostrów Mazowiecka zakupiło stroje treningowe dla każdego z uczestników.

Program skierowany był do chłopców z klas IV-VI. Wykwalifikowani trenerzy prowadzą bezpłatne treningi dwa razy w tygodniu dla każdej z trzech grup, korzystając z obiektów szkolnych oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. Uczniowie przystępujący do programu przeszli także testy sprawności fizycznej i zostali zarejestrowani w ogólnopolskiej bazie talentów.

W listopadzie ubiegłego roku grupa ostrowskich smoków wzięła udział w konferencji trenerów SMOK w Żyrardowie. Pod wodzą Tomasza Wilczewskiego zaprezentowali elementy systemu szkolenia opracowanego przez prof. Tadeusza Hucińskiego.

Grupa złożona z uczniów klasy V i części klasy IV wzięła także udział w turnieju koszykówki w Białej Podlaskiej na zaproszenie gospodarza.

Ferie zimowe ostrowskie Smoki spędziły na obozie sportowym zorganizowanym w Ełku. Tam 3 razy dziennie uczniowie mieli możliwość szlifowania techniki elementów koszykarskich. W czasie wakacji również zostanie zorganizowany podobny obóz.

Smoki z klas IV i V przystąpiły do rozgrywek ligowych. Możliwości stworzone dzięki dołączeniu do programu pozwoliły rozwijać się skuteczniej, co przekładało się na wynik sportowy. Dobre zaplecze sprzętowe zróżnicowało treningi oraz pozwoliło lepiej przygotować się do rozgrywek. Ponadto, z inicjatywy uczniów będących w programie, rozegrany został szkolny turniej koszykówki 3x3, co pokazuje, iż zainteresowanie dyscypliną w naszej szkole wciąż rośnie – misja propagowania sportu jest spełniana.

Autor: Michał Chojnowski, SP Nr 2