-A +A
21.12.2020
TBS zrealizuje ważne dla miasta zadanie

Do porządku obrad XXII sesji Rady Miasta trafił ważny dla miasta punkt, dotyczący budownictwa mieszkalnego. 

Dotyczył on zamiaru przekazania aportem nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przez spółkę miejską - Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Teren położony jest pomiędzy ulicami T. Kościuszki, 3 Maja i S. Duboisa. Docelowo planowana jest tam budowa mieszkań na wynajem o ograniczonej stawce czynszu, przy wykorzystaniu środków zewnętrznych pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podczas sesji radni nie wnieśli uwag do planowanego zamierzenia budowlanego.

Budownictwo mieszkaniowe to jedno z podstawowych zadań Miasta, jako jednostki samorządu terytorialnego.