-A +A
13.05.2019
Teleopieka: innowacyjna metoda opieki nad osobami zależnymi to nowy pomysł MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej wyposażył 35 osób w opaski telemedyczne służące do komunikacji wraz z możliwością korzystania z systemu 24 godzinnego Centrum Monitorowania.

Zastosowanie tej innowacyjnej metody opieki nad osobami zależnymi zapewnia efektywną formę monitorowania osób niesamodzielnych przy zachowaniu ich prywatności i wykorzystaniu posiadanych przez nich zasobów. Pozwala ona jednak jednocześnie na funkcjonowanie w swoim środowisku przy zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Możliwe to było dzięki realizacji projektu konkursowego RPMA.09.02.01-14-A684/18 „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Źródło: MOPS Ostrów Mazowiecka

Najbliższe wydarzenia

23
Listopada
godz. 08:00
23
Listopada
godz. 09:15
23
Listopada
godz. 10:00
24
Listopada
godz. 09:00
24
Listopada
godz. 16:00
27
Listopada
godz. 13:00
29
Listopada
godz. 18:30
05
Grudnia
godz. 18:00
06
Grudnia
Całodzienne
06
Grudnia
Całodzienne