-A +A
13.05.2019
Teleopieka: innowacyjna metoda opieki nad osobami zależnymi to nowy pomysł MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej wyposażył 35 osób w opaski telemedyczne służące do komunikacji wraz z możliwością korzystania z systemu 24 godzinnego Centrum Monitorowania.

Zastosowanie tej innowacyjnej metody opieki nad osobami zależnymi zapewnia efektywną formę monitorowania osób niesamodzielnych przy zachowaniu ich prywatności i wykorzystaniu posiadanych przez nich zasobów. Pozwala ona jednak jednocześnie na funkcjonowanie w swoim środowisku przy zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Możliwe to było dzięki realizacji projektu konkursowego RPMA.09.02.01-14-A684/18 „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Źródło: MOPS Ostrów Mazowiecka