-A +A
25.02.2019
Terminy składania wniosków do przedszkoli i szkół podstawowych

Zarządzeniem nr 9/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 16.01.2019 r. określono terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziału sportowego w Szkole Podstawowej nr 2.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/szkoły należy składać w terminach:

01.03.2019 – 15.03.2019 – przedszkola;

01.04.201912.04.2019 – klasy pierwsze szkół podstawowych oraz oddział sportowy.

Kryteria rekrutacyjne do przeszkoli i szkół określają odpowiednio uchwały:

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/szkoły wraz z klauzulą informacyjną można pobrać na stronach jednostek:

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 2

Miejskie Przedszkole Nr 3

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej