-A +A
07.06.2018
Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego

Plac zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych, a może koncert? Trwa nabór projektów w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka

Projekt może złożyć każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 16 lat. Każdy projekt po pozytywnej weryfikacji zostanie poddany pod głosowanie i ma szanse być zrealizowany.  Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego, bądź w wersji papierowej w punkcie obsługi Budżetu Obywatelskiego znajdującym się w Urzędzie Miasta.

Wypełniony „Wniosek o zgłoszenie projektu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrów Mazowiecka na 2019 rok” wraz z oświadczeniami mieszkańców popierających projekt można złożyć online lub w wersji papierowej w ww. punkcie obsługi Budżetu Obywatelskiego.

Na każdym etapie przygotowania projektu wsparcia udziela zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.

Termin składania projektów upływa 2 lipca.