-A +A
31.07.2020
Trwa remont drogi wojewódzkiej 627 w Ostrowi Mazowieckiej

Rozpoczął się remont drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku ulic Lubiejewska, gen. Grota-Roweckiego i 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Pocztową. W związku z tym burmistrz Jerzy Bauer zaprosił zastępcę dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Tomasza Dąbrowskiego aby omówić inwestycję.

Jednym z głównych problemów zgłoszonych przez burmistrza była sprawa poprawy odprowadzenia wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej podczas obfitych opadów w okolicach zbiegu ulic 3 Maja i gen. Grota-Roweckiego. Zasadniczy problem sprowadza się do koniecznej w dłuższej perspektywie przebudowy głównych kolektorów deszczowych biegnących wzdłuż ulic 3 Maja i Partyzantów aż do terenów za stawem miejskim. Tymczasem jednak, korzystając z remontu drogi wojewódzkiej ustalono, że w rejonie tego skrzyżowania zrobione będzie wszystko, co możliwe aby podczas ulew zminimalizować problem zalewania ulic.

Podczas spotkania, które odbyło się 30 lipca omówiono też kwestię rozbudowy sieci kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej 627 na ul. Lubiejewskiej oraz sprawę ścieżek rowerowych biegnących lub łączących się z drogą wojewódzką.

Burmistrz ponownie podjął temat budowy tzw. małej obwodnicy. Dyrektor Tomasz Dąbrowski poinformował, że wyłoniono wykonawcę dokumentacji pierwszego etapu przyszłej budowy, i że trwają procedury związane z podpisaniem przez MZDW umowy.

Trzeba odnotować, że w sprawę budowy małej obwodnicy angażują się: powiat ostrowski, gmina Ostrów Mazowiecka, gmina Małkinia Górna oraz radni wojewódzcy: Krzysztof Winiarski i Mirosław Augustyniak.

Realizacja długo oczekiwanego remontu DW627 poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz estetykę tak ważnego ciągu komunikacyjnego a perspektywiczna budowa małej obwodnicy całkowicie wyprowadzi poza miasto ruch tranzytowy.