-A +A
13.09.2019
Trwają konsultacje dotyczące koncepcji budowy szkoły i przedszkola

W konkursie na opracowanie koncepcji budynku szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej sąd konkursowy wyróżnił trzy prace. Nagrodzone firmy zaproszono do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Obecnie trwają szerokie konsultacje i zbieranie propozycji dotyczących ostatecznego wyglądu oraz funkcjonalności nowej szkoły i przedszkola. Jest to ważny element realizacji długo wyczekiwanej inwestycji, ponieważ pomoże stworzyć obiekt w pełni przyjazny i spełniający oczekiwania uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

O konsultacje w sprawie koncepcji budowy szkoły i przedszkola burmistrz Jerzy Bauer poprosił dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych. W spotkaniu roboczym, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta wzięli udział również radni miejscy. Obecni byli członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego. Pojawiło się kilka propozycji praktycznych rozwiązań i uwag dotyczących trzech przedstawionych koncepcji budowy nowej szkoły i przedszkola.

Zaproponowane rozwiązania dotyczyły codziennego funkcjonowania w placówce. Każdy aspekt i rozwiązanie należy dokładnie przeanalizować i ewentualne problemy spróbować wyeliminować na poziomie planowania.

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne