-A +A
17.07.2017
Trwają prace nad spisaniem dziejów ostrowskiej „Solidarności”

14 lipca odbyło się kolejne spotkanie działaczy „Solidarności” z dr. Tadeuszem Ruzikowskim z IPN. Prowadzi on wywiady zmierzające do wydania publikacji naukowej na temat dziejów ruchu niepodległościowego lat 80-tych XX wieku na terenie Ostrowi i okolic. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ”, przy współpracy z samorządem miasta Ostrów Mazowiecka.

W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Pryzwan, Henryk Stelmaszczyk, Jan Brzózka, Wiesław Piórkowski, Mirosław Lipski, Andrzej Morawski, Bogdan Jamiołkowski oraz Zygmunt Klepacki.

Działacze opowiedzieli o sytuacji jaka zastała ich po ogłoszeniu stanu wojennego, o swojej roli jaką odegrali w zakładach pracy, o przejściu do podziemnej działalności oraz zaangażowaniu w budowanie nowej rzeczywistości po obradach „Okrągłego stołu”.

Osoby, które były zaangażowane w latach 80-tych w działalność na rzecz „NSZZ SOLIDARNOŚĆ” i które chciałyby podzielić się swoją historią zapraszamy do współpracy.

Projekt z ramienia Stowarzyszenia prowadzi Dorota Subda, tel: 668068465.