-A +A
29.07.2019
Tworzenie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne

Spółdzielnie socjalne, prowadząc równolegle działalność gospodarczą stały się jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej. Są istotnym instrumentem polityki społecznej, aktywnie integrują społeczeństwo. Zasady tworzenia oraz prowadzenia działalności przez spółdzielnie socjalne reguluje ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku z późniejszymi zmianami.

O tworzeniu spółdzielni socjalnych przez osoby prawne opowiedzieli podczas spotkania z pracownikami miejskich jednostek organizacyjnych specjaliści z Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej (mOWES) – Paweł Pyrzyński oraz Łukasz Wachowski. Spółdzielnie socjalną mogą utworzyć między innymi jednostki samorządu terytorialnego. Stworzy to platformę do współpracy podmiotów gospodarczych z osobami aktywnymi w przestrzeni społecznej.

Osoby prawne, które zdecydują się na założenie spółdzielni socjalnej otrzymają od mOWES fundusze na start, wiedzę i opiekę ekspertów oraz inspirację do zmian i wsparcie w rozwoju. Aby otrzymać dotację na utworzenie spółdzielni socjalnej trzeba zgłosić się do mOWES i pomyślnie przejść proces rekrutacji. Regulamin dotacji oraz rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej www.mowes.pl.