-A +A
11.04.2017
Tworzymy klasę sportową

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w roku szkolnym 2017/2018 tworzymy oddział sportowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II  mieszczącej się przy ulicy gen. Stefana Grota Roweckiego 6 w Ostrowi Mazowieckiej.

Szkolenie sportowe o profilu koszykówka i lekkoatletyka, rozpocznie się w klasie IV od 1 września 2017 roku.

Uczniowie będą mieć optymalne warunki do łączenia zajęć sportowych z pozostałymi zajęciami edukacyjnymi.
Szkoła:

  • racjonalnie zagospodaruje czas wolny ucznia;
  • będzie dążyć do maksymalnego opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania;
  • umożliwi uczniom udział we współzawodnictwie sportowym;
  • zapewni warunki współpracy z klubami sportowymi;
  • przedstawi szeroką ofertę zajęć sportowych, w tym zajęcia na basenie;
  • będzie kształtować rozwój społeczny ucznia i jego samodyscyplinę.

 

Do oddziału sportowego przyjmowani będą uczniowie obecnych klas III, którzy:

  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego;
  • uzyskają pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

 

Rekrutacja do oddziału sportowego rozpocznie się 11 kwietnia 2017 roku. Szczegółowe informacje dostępne są w szkole i na stronie dwojkaostrowmaz.edupage.org

foto:MOSiR

Najbliższe wydarzenia

21
Kwietnia
godz. 08:00
21
Kwietnia
godz. 18:00
22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00