-A +A
12.10.2018
Tydzień profilaktyki dla miasta Ostrów Mazowiecka

15 października rozpoczyna się Tydzień Profilaktyki dla Miasta Ostrów Mazowiecka, podczas którego w miejskich szkołach podstawowych realizowane będą działania profilaktyczne.

Uczniowie klas V-VIII oraz nauczyciele wezmą udział w programach „Debata” oraz „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, realizowanych przez Centrum Działań Profilaktycznych.

Programy rekomendowane są przez instytucje centralne, tj. Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro do Sprawa Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii i Ośrodek Rozwoju Edukacji.