-A +A
06.04.2020
Uczniowie ósmych klas pisali egzamin

W dniach 30 marca – 1 kwietnia uczniom najstarszych klas szkół podstawowych umożliwiono udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie wszystkich miejskich szkół podjęli to wyzwanie.  Codziennie rozwiązywali zadania udostępniane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Uczniowie przystąpili do egzaminu na zasadzie dobrowolności. Każdego dnia frekwencja uczniów rozwiązujących testy zwiększała się i tak w poszczególnych częściach egzaminu wzięło udział: język polski – 71,63%, matematyka – 80,29%, język angielski – 81,25%.

Wyniki prac ósmoklasistów dostępne będą w drugiej połowie kwietnia.

 

Renata Subda