-A +A
09.01.2018
Uczniowie klasy sportowej złożyli ślubowanie

22 grudnia 2017 r. na długo zostanie w pamięci uczniów z oddziału sportowego ostrowskiej „dwójki”. W tym dniu uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Zaproszonych na uroczystość gości powitała dyrektor szkoły Dorota Brzostek, a wśród nich Burmistrza Jerzego Bauera, dyrektor wydziału oświaty, kultury i integracji społecznej Dorotę Ambroziak, dyrektora MOSiR Bartłomieja Pieńkowskiego, prezesa ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Pawła Mieczkowskiego, Przewodniczącego Rady Sportu Grzegorza Helcbergiela, zawodnika OKK Sokół Piotra Barszcza, wicedyrektor szkoły Małgorzatę Jamiołkowską, Przewodniczącą Rady Rodziców Beatę Krajewską, nauczycieli, rodziców oraz bohaterów uroczystości – czwartoklasistów.

- Od 1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej funkcjonuje oddział sportowy o profilu koszykówka i lekkoatletyka – przypomniała dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu. Tworzymy nową jakość szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w Ostrowi Mazowieckiej poprzez utworzenie oddziałów sportowych w naszej szkole. Ale nie byłoby tego przedsięwzięcia, gdyby nie zaangażowanie i życzliwość wielu osób – dodała. Szczególne podziękowania złożyła na ręce Burmistrza Jerzego Bauera, który widzi potrzeby młodych ludzi, w zakresie sportu w naszym mieście. Nie byłaby możliwa realizacja tego projektu bez zaangażowania nauczycieli wychowania fizycznego, dyrektora MOSiR, przewodniczącego Rady Sportu oraz dyrektor wydziału oświaty, kultury i integracji społecznej. Gorące słowa podziękowania dyrektor skierowała do prezesa ZGK za wsparcie finansowe oddziału sportowego i spełnianie dziecięcych marzeń. Zaznaczyła również, iż nie byłoby oddziału sportowego bez uczniów i ich rodziców. Podziękowała rodzicom uczniów za zaufanie.

Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły – sztandar z wizerunkiem godła państwowego - białego orła i  portretem patrona. Tekst ślubowania odczytał Burmistrz Miasta. Po uroczystym ślubowaniu prezes ZGK przekazał uczniom stroje i sprzęt sportowy.

Gość specjalny - Piotr Barszcz przeprowadził pokazowy mecz koszykówki, gdzie uczniowie mogli wykazać się swoimi umiejętnościami zdobytymi w oddziale sportowym. Odbyły się także pokazy konkurencji LA.

Zaproszeni goście nie kryli zadowolenia ze zdobytych przez uczniów umiejętności. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślał ważność podjętego projektu nie tylko ze względów sportowych, ale również kształtowania właściwych postaw oraz organizowania czasu wolnego młodzieży i dzieciom, którzy znaczną część czasu poświęcają na wirtualny świat komórek, tabletów i laptopów. (tekst: Małgorzata Jamiołkowska, fot. SP nr 2)