-A +A
22.10.2020
Uczniowie SP 2 laureatami programu „Stypendia Św. Mikołaja”

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej przystąpiła do programu „Stypendia Św. Mikołaja” w 2015 roku. Celem programu jest pomoc finansowa najbardziej zaangażowanym i najzdolniejszym uczniom.

Do tej pory z pomocy Fundacji skorzystało 15 uczniów szkoły. We wrześniu 2020 r. odbyła się akcja „Komputer od Świętego Mikołaja”, która ruszyła dzięki hojności Firmy IG Knowhow Limited. Fundacja Św. Mikołaja wybrała 50 szkół, które wzięły udział w akcji, w tym Szkołę Podstawową nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. Laptopy trafiły do szkoły 16 października. Zostały przekazane dwojgu uczniom w formie darowizny.