-A +A
29.07.2019
Ul. Saperska została oddana do użytku

Dobiegły końca prace przy realizacji dwuletniej budowy ul. Saperskiej.

I etap w 2018 roku realizowała firma PIENDYKBUD Robert Piendyk z Komorowa usuwając kolizje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

W tym roku wykonywany był etap II, który realizowała firma Ogrody Robert Liżewski z Ostrowi Mazowieckiej. Zakres prac obejmował: wykonanie jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm, odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na teren pasa drogowego. Wartość inwestycji wyniosła 1.096.375,50 zł.

Komisja składająca się z przedstawicieli inwestora i wykonawcy, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera, zastępcy burmistrza Daniela Choinki, dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Sylwii Katarzyny Kos, dokonała odbioru końcowego ulicy 26 lipca.