-A +A
27.11.2020
Ulica Łączna z pozwoleniami na użytkowanie

Ostatnim etapem umowy na dofinasowanie inwestycji budowy ulicy Łącznej było przekazanie drogi do użytkowania. 18 października br. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał trzy decyzje pozwolenia na użytkowanie ulicy.

Budowa ulicy Łącznej rozpoczęła się w 2011 roku na podstawie decyzji ZRID 2/11. Wykonano wówczas jezdnię i usunięto kolizje z infrastrukturą na odcinku 192 m.

Kolejny etap  budowy odcinka ul. Łącznej o długości 451 m miał miejsce w 2018 r. (ZRID 3/18).

W 2019 roku Miasto dokończyło etapowaną budowę ulicy Łącznej z uzyskanego dofinasowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 928 637 zł. W ramach złożonego wniosku wykonano budowę 609 m jezdni oraz wybudowano chodniki i zjazdy na całej długości ulicy Łącznej, tj. 1 252 m za kwotę 1 316825,70 zł.

Rozliczenie przekazanego dofinansowania nastąpiło poprzez weryfikację złożonego przez Miasto Ostrów Mazowiecka sprawozdania z realizacji zadania. Opiekę merytoryczną i finansową nad całością zadania sprawowały dwa wydziały: Rozwoju Gospodarczego i Realizacji Budżetu.

Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego

Fot. Katarzyna Kłosińska

Najbliższe wydarzenia

31
Stycznia
godz. 08:00
31
Stycznia
godz. 20:15

Mapa Miasta