-A +A
28.12.2016
Umowa z Ministerstwem na wspólne prowadzenie Muzeum została podpisana

27 grudnia minister kultury Piotr Gliński oraz burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer podpisali umowę o prowadzeniu jako wspólnej instytucji kultury „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” (w organizacji).

Umowa określa zasady na jakich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Ostrów Mazowiecka będą wspólnie prowadziły „Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej”. Działalność Muzeum będzie finansowana przez Ministerstwo dotacją w wysokości 1 mln zł rocznie. Władze miasta będą przekazywały na ten cel 200 tys. zł rocznie.  MKiDN sfinansuje również prace adaptacyjne istniejącego budynku Muzeum oraz powstanie wystawy stałej, przekazując w latach 2017- 2018 dotację w wysokości 3,3 mln zł.

- Muzeum - Dom Rodziny Pileckich jest przykładem działania ministerstwa kultury, ukierunkowanego na wspieranie inicjatyw oddolnych, niezwykle ważnych dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Ta wspólna inicjatywa - miasta Ostrowi Mazowieckiej i ministerstwa kultury jest przykładem dobrego łączenia polityki centralnej i aktywności oddolnej władz samorządowych.”- powiedział minister Piotr Gliński podczas uroczystości, na której została podpisana umowa.

Głównym kierunkiem działalności Muzeum będzie przedstawienie postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego oraz opieka nad dziedzictwem związanym z jego działalnością i reprezentowanymi przez niego tradycjami. Ponadto Muzeum zajmie się również dokumentowaniem i upowszechnianiem dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno- Wschodniego Mazowsza.

Muzeum będzie mieściło się w domu rodzinnym Marii Ostrowskiej, żony rotmistrza Witold Pileckiego. - 85 lat temu w kościele w Ostrowi Mazowieckiej ślub wzięli Maria Ostrowska i Witold Pilecki. Do dziś zachował się oryginalny dom murowany, dom rodzinny Marii Ostrowskiej – powiedział podczas spotkania w ministerstwie burmistrz Jerzy Bauer.

Inicjatorką współprowadzenia Muzeum przez Ministerstwo jest wiceminister kultury Magdalena Gawin, która podkreśliła znaczenie powstawania tego typu placówek w małych miejscowościach. Ważne jest to zarówno dla życia kulturalnego społeczności lokalnych, jak i pogłębiania świadomości na temat historii własnego regionu i tożsamości narodowej.

Fot. Jacek Łagowski, źródło: www.mkidn.gov.pl

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00