-A +A
23.10.2018
Uwaga! Bezpłatne szkolenie dla NGO odwołane

Szkolenie dla organizacji pozarządowych zaplanowane na 5 listopada z przyczyn niezależnych od Organizatora zostało odwołane.

Nowy termin szkolenia zostanie opublikowany wkrótce.

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników samorządowych, których głównym zadaniem jest współpraca z ngo na bezpłatne szkolenie pn. „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym - nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odbędzie się w dniu 5.11.2018 (poniedziałek) w godz. 12.00 - 16.30 w Centrum Dialogu Społecznego ul. Partyzantów 7A w Ostrowi Mazowieckiej.

Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: wejście w życie przepisów i przepisy przejściowe - rozliczenie zadań realizowanych w roku 2018 i latach wcześniejszych; jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty; nowy druk oferty w otwartym konkursie ofert; umowa realizacji zadania publicznego, w tym rozliczanie rezultatów zadania i akceptacja sprawozdania; sprawozdanie z realizacji zadania, w tym: opis osiągniętych rezultatów, konsekwencje nieosiągnięcia rezultatów; oferta, umowa i sprawozdanie stosowana przy konkursach na wybór operatora (regranting); oferta i sprawozdania do trybu uproszczonego (art. 19 a – małe granty).

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do środy 31 października 2018 r. mailowo: lwachowski@cofund.org.pl lub przez sms pod nr tel. 607 168 295 z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program szkolenia191.62 KB
Data wydarzenia: 
05-11-2018 12:00 do 16:30