-A +A
06.03.2019
V Sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się V sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432 i 2500).

Porządek obrad :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok./projekt/
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2019 -2029./projekt/
  5. Dyskusja i zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia działań Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu na rzecz budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej. 
  6. Dyskusja i wypracowanie stanowiska Rady Miasta w sprawie budowy stacji paliw na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka, zlokalizowanej  przy ul. 3 Maja na działkach inwestycyjnych o numerach ewidencyjnych: 1668/1, 1668/2 obręb 0001- Ostrów Mazowiecka.
  7. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
07-03-2019 14:00

Najbliższe wydarzenia

23
Maja
od 23.05 do 24.05
23
Maja
godz. 13:00
23
Maja
godz. 16:30
24
Maja
godz. 10:00
26
Maja
godz. 15:00
26
Maja
godz. 19:00
07
Czerwca
od 07.06 do 09.06