-A +A
16.02.2015
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZW Koło nr 64

Walne zgromadzenie sprawozdawcze koła odbędzie się w dniu 1 marca 2015 roku w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7. /obok lokalu koła/

I termin o godz. 10.00

II termin o godz. 10.30

Walne zgromadzenie koła ma na celu dokonanie oceny działalności zarządu koła za 2014 rok, podsumowanie działalności organizacyjnej, finansowej

oraz sportowo-turystycznej.

Zadaniem zgromadzenia jest również uchwalenie planu pracy, oraz preliminarza budżetowego na 2015 rok, które będą podstawą do pracy zarządu koła.

Zapraszamy wszystkich członków koła, oraz sympatyków wędkarstwa. Wśród uczestników walnego zgromadzenia rozlosowane będą atrakcyjne nagrody. 

                                                    Zarząd Koła

Najbliższe wydarzenia

14
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
01
Września
od 01.09 do 30.11
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00