-A +A
31.01.2019
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Związku Wędkarskim

Zarząd Koła NR 64 w Ostrowi Mazowieckiej Polskiego Związku Wędkarskiego organizuje walne zgromadzenie sprawozdawcze. Ma ono na celu dokonanie oceny działalności Zarządu Koła za 2018 rok, podsumowanie działalności organizacyjnej, finansowej oraz sportowo-turystycznej.

Zadaniem Zgromadzenia jest uchwalenie Planu Pracy, oraz Preliminarza Budżetowego na 2019 rok, które będą podstawą do pracy Zarządu Koła. Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła odbędzie się 10 marca 2019 roku, w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Partyzantów 7, I termin godz. 10.00, II termin, godz. 10.30.

Zarząd Koła zaprasza wszystkich członków Koła oraz sympatyków wędkarstwa. Wśród uczestników Walnego Zgromadzenia rozlosowane będą atrakcyjne upominki.

Źródło: Okręg Mazowiecki PZW, Koło Nr 64 Ostrów Mazowiecka

Data wydarzenia: 
10-03-2019 10:00
Adres wydarzenia: 
Centrum Dialogu Społecznego, ul. Partyzantów 7
Organizator: 
Zarząd Koła nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej Polskiego Związku Wędkarskiego