-A +A
17.10.2020
Wiceminister Jarosław Sellin z wizytą w Ostrowi

Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin gościł wczoraj w Ostrowi Mazowieckiej. Odwiedził m. in. Starą Elektrownię, która jest obecnie siedzibą administracyjną Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Wczoraj również nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum, funkcję tę będzie pełnił Karol Madaj, który jest specjalistą ds. popularyzacji historii XX wieku. Z sukcesami koordynował prace zespołów tworzących projekty w obszarze nowoczesnego przekazywania wiedzy - wystawy, gry, książki czy edukacyjny pokój zagadek "Żołnierze Wyklęci". Doświadczenie zdobył m. in. w Instytucie Pileckiego oraz w Biurze Edukacji Narodowej IPN.

Wiceminister i burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podziękowali dotychczasowej dyrektor Dorocie Socik za olbrzymi wkład w tworzenie Muzeum, od czasu idei jego powstania do chwili obecnej. W tym czasie zrewitalizowany został dom Marii Pileckiej z Ostrowskich oraz wybudowano nowy pawilon muzealny. Od czasu powołania instytucji dyrektor Dorota Socik skutecznie realizowała misję Muzeum i będzie ją kontynuować w nowej roli.