-A +A
03.12.2020
Wideofon przy wejściu do Ratusza

Aby sprawniej załatwiać sprawy mieszkańców, przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miasta, zainstalowany został wideofon. Ułatwi on kontakt z pracownikami Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej, którzy na bieżąco zajmują się sprawami mieszkańców.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta.

Prosimy o kontakt online: pocztą elektroniczną: poczta@ostrowmaz.pl, platforma ePUAP lub telefonicznie: 29 679 54 50.

Przed wejściem do Ratusza stoi urna, do której prosimy wrzucać pisma i dokumenty. W razie potrzeby otrzymania potwierdzenia wpływu złożonych dokumentów, prosimy umieścić na nim adres e-mail, na który ma być przesłane potwierdzenie w wersji elektronicznej.

Bieżące informacje na temat działalności Urzędu Miasta dostępne są na stronie internetowej www.ostrowmaz.pl lub na tablicy informacyjnej przed budynkiem Ratusza.