-A +A
05.10.2017
Wieloletni pracownik ZEC nagrodzony

Eugeniusz Zaniewski pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymał honorową odznakę oraz legitymację „Za zasługi dla Energetyki”, przyznaną przez Ministra Energii. Odznaczenie otrzymał z rąk burmistrza Jerzego Bauera podczas obrad 39. sesji Rady Miasta. Pan Zaniewski przepracował w ZEC-u 35 lat a ostatnie 20 lat pełnił funkcję kierownika działu technicznego. Przez cały okres swojej zawodowej pracy uczestniczył w budowie i rozbudowie Ciepłowni Miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Zaangażowany był w rozwiązywanie technicznych i organizacyjnych zmian, celem uzyskania większych efektów ekonomicznych i ekologicznych Ciepłowni. W tym roku Eugeniusz Zaniewski odszedł na emeryturę. (M. Dąbkowska)