-A +A
25.09.2018
Współodpowiedzialność za miejsce tematem Ostrowskiego Forum Rozwoju

W tym roku tematem przewodnim Ostrowskiego Forum Rozwoju jest współodpowiedzialność za miejsce, rozumiana jako odpowiedzialność za miasto i region, w którym się żyje, pracuje, inwestuje i którym się zarządza, w każdym aspekcie zrównoważonego rozwoju. Dotychczasowa formuła konferencji została wzbogacona o Forum Młodzieżowe.

Podczas Forum mówiono o tym, na czy polega współodpowiedzialność za miejsce kilku podmiotów – samorządu, największego przedsiębiorstwa i pracodawcy w mieście i regionie, najstarszej instytucji bankowej w mieście, firmy, która wkracza na rynek Ostrowi, wpisując się w bardzo nośne obecnie hasła, jak zrównoważony transport miejski i elektromobilność oraz trzeciego sektora, skupiającego miłośników sportu.

- Dla samorządu wszystko jest ważne, i na tym polega odpowiedzialność sfery publicznej – powiedział burmistrz Jerzy Bauer. Inne potrzeby zgłaszają mieszkańcy, inne biznes, ważne jest by umiejętnie zaspokajać potrzeby jednych i drugich, tworząc swego rodzaju harmonię. Samorząd powinien też zawiązywać różnego rodzaju partnerstwa. Przykład jaki podał burmistrz to kooperacja z innymi samorządami w zakresie wspólnej poprawy infrastruktury drogowej. Samo Forum i jego formuła jest budowaniem partnerstwa, co jak podkreślał burmistrz nie jest takie oczywiste. Ważne jest przy tym, jak powiedział, by konkurenta nie traktować jak wroga, a widzieć w nim partnera.

Czwarte już Ostrowskie Forum Rozwoju zorganizowane zostało przez Miasto Ostrów Mazowiecka, Fabryki Mebli FORTE S.A. i Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień dwóch gości specjalnych - Lechosława Chaleckiego, założyciela Szkoły Inspiracji, trenera biznesu oraz dr. inż. arch. Marka Zagroby, członka Stowarzyszenia Architektów Polskich (Oddział Olsztyn), wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tradycyjnie odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: Jerzy Bauer, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Maciej Formanowicz, Prezes Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A, Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Marcin Maliszewski, współwłaściciel Green Electricity sp. z o.o. oraz Paweł Skarpetowski, prezes UKS „Akademia Piłkarska Ostrów Mazowiecka”. Poprowadził go Jacek Kozioł, zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu. 

Pierwszy dzień Forum, w którym wzięło udział ponad stu uczestników - samorządowcy wszystkich trzech szczebli, dyrektorzy i kierownicy instytucji państwowych i samorządowych z terenu miasta, przedstawiciele biznesu, prezesi miejskich spółek, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, media – odbył się 25 września. Kolejnego dnia zaplanowano spotkanie z udziałem młodzieży. Podjęta zostanie tematyka perspektyw rozwoju osobistego oraz oferta Ostrowi Mazowieckiej jako miasta dobrego na przyszłość.

Fot. Barbara Siwek

Najbliższe wydarzenia

01
Maja
od 01.06 do 07.06
05
Czerwca
od 05.06 do 07.06
20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne