-A +A
05.06.2020
Wsparcie dla ŚDS z programu pomocowego PFRON

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodziny zostali poinformowani o możliwości skorzystania z programu pomocowego PFRON, w ramach którego przysługuje wsparcie w wysokości 500 zł netto. Przy wypełnianiu wniosków o w/w wsparcie pomagał pracownik socjalny ŚDS.

Program został uruchomiony w związku z epidemią spowodowaną przez COVID-19. Pomoc przyznawana jest maksymalnie na 3 miesiące za okres, w którym placówki dziennego wsparcia miały wstrzymaną dzialalność  (od 12 marca do 24 maja ).

W czasie wstrzymania działalności ŚDS doposażył placówkę w łóżko wodne, które stanęło w Sali Doświadczania Świata. Jest ono żródłem charakterystycznych bodźców dotykowych, umożliwia całościowe poznawanie i odczuwanie własnego ciała, łagodzi odczuwanie bólu w chorych obszarach. Łóżko wodne jest jednym z najważniejszych elementów wyposażenia tego typu sal, szczególnie dla osób głęboko upośledzonych, ale znajduje też szerokie zastosowanie dla wszystkich grup społecznych.

Źródło: Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowi Mazowieckiej