-A +A
24.10.2019
Wszystkich Świętych: zmiany w organizacji ruchu drogowego
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego w okolicy cmentarza w okresie świąt Wszystkich Świętych w roku bieżącym tak jak w latach poprzednich zostanie wprowadzone oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu.
Oznakowanie zostanie ustawione zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z 2018 roku na ulicy:
1 Cmentarnej, Orzeszkowej i J.Piłsudskiego
2. Wiśniowej, Błękitnej  i Łamanej
Powyższe oznakowanie będzie obowiązywało w dniach od  30.10.2019 r. do 4.11.2019 r.
- na ulicy Cmentarnej na odcinku od ulicy Lubiejewskiej do ulicy S.Wyspiańskiego będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy z zakazem zatrzymywania się po prawej stronie ulicy na odcinku od ul. Lubiejewskiej do ul. Orzeszkowej oraz zakazem zatrzymywania po obu stronach na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Wyspiańskiego
- na ulicy E.Orzeszkowej na odcinku od ul. J.Piłsudskiego do ul. Cmentarnej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy.
- na ulicy J.Piłsudskiego na odcinku od ul. E.Orzeszkowej do ul. Lubiejewskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się po obu stronach ulicy.
- na ulicy Wiśniowej na odcinku od ulicy Bąkówka do ulicy Błękitnej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy (dojazd do ul. Różańskiej ulicami Błękitna i Łamana)
Ponadto w dniach od dn. 1.11.2019 r. do dn. 2.11.2019 r. zostanie udostępniony tymczasowy parking na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Grota Roweckiego.