-A +A
22.06.2018
Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

Rok szkolny 2017/2018 dobiegł właśnie końca. 22 czerwca wszystkie ostrowskie szkoły zakończyły zajęcia edukacyjne. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 pożegnali rok szkolny z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. Wśród zacnych gości przybyłych na uroczystość znaleźli się również: poseł Teresa Wargocka, poseł Arkadiusz Czartoryski, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Kierownik Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Michał Giers, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Dorota Ziemczyk, witając przybyłych gości, uczniów i ich rodziców. Głos zabrała też Minister Edukacji Anna Zalewska, która podziękowała uczniom i ich wychowawcom za kolejny rok owocnej pracy. Wychowawcom i nauczycielom podziękowała za trud, który każdego dnia wkładają w kształtowanie osobowości młodego pokolenia. Gości, jako gospodarz miasta przywitał także burmistrz Jerzy Bauer.

Utalentowani wokalnie uczniowie ostrowskiej „Jedynki” zaśpiewali piękne piosenki. Szkolny zespół „Jedyneczka” zaprezentował energiczny układ taneczny. Uczniowie z najwyższą średnią ocen uzyskaną w minionym roku szkolnym otrzymali z rąk Minister Edukacji i Dyrektor szkoły wyróżnienia oraz nagrody. Akcentem kończącym uroczystość był polonez w wykonaniu absolwentów trzecich klas gimnazjum.

Po uroczystościach w Szkole Podstawowej Nr 1 Minister Edukacji Anna Zalewska, w towarzystwie burmistrza Jerzego Bauera oraz Dyrektor Doroty Socik, odwiedziła teren budowy Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Najbliższe wydarzenia

06
Sierpnia
godz. 10:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00