-A +A
29.05.2020
Wymiana wodomierzy na ulicy Małkińskiej i Broniewskiego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o. informuje mieszkańców ulicy Małkińskiej i ul. Broniewskiego, że w najbliższym czasie nastąpi wymiana istniejących wodomierzy głównych na wodomierze umożliwiające dokonanie zdalnego odczytu.

Wdrożenie systemu zapewni m.in. poprawność odczytów i oszczędność czasu, pozwoli na odczyt wskazań wodomierza w przypadku braku bądź utrudnionego dostępu.

Jednocześnie informujemy, że oprócz wodomierza głównego, który na własny koszt wymieni Spółka posiadają Państwo własne liczniki dodatkowe /podliczniki/, które również wymagają wymiany na wodomierze współpracujące z systemem zdalnego odczytu.

Koszt wymiany wodomierza /podlicznika/ w zależności od średnicy wynosi:

  • dla wodomierza Ø 15 → 42,00 + 23% VAT = 51,66 zł /brutto/, 
  • dla wodomierza Ø 20 → 53,00 + 23% VAT = 65,19 zł /brutto/,

natomiast nakładkę do zdalnego odczytu na własny koszt zamontuje Spółka.

Nie przystosowanie wodomierzy dodatkowych /podliczników/ do posiadanego przez Spółkę systemu zdalnego odczytu uniemożliwi ich systemowy odczyt, a co za tym idzie ich wskazania nie będą mogły być rozliczane.

Liczymy na Państwa zrozumienie, prosimy o decyzję w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w godz. 7.00 – 15.00 pod numerami 29 645-7328 lub 29 645-73-29. 

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej