-A +A
30.12.2020
Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu, ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr 134/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2021 roku.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, podaje się do publicznej wiadomości, że realizacja zadań publicznych zostanie zlecona następującym klubom sportowym:

Treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_wynikow_konkursu.pdf107.2 KB