-A +A
22.12.2017
Wyniki otwartego konkursu ofert: kluby sportowe

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2018-2020

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1463 z późn.zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, podaje się do publicznej wiadomości, że realizacja zadań publicznych zostanie zlecona następującym klubom:

Treść ogłoszenia do pobrania w formacie pdf

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_wynikow_konkursu.pdf261.96 KB