-A +A
11.10.2019
Wyzwania dla współczesnej kultury

Jakie są kierunki rozwoju oferty kulturalnej i edukacji kulturowej wśród lokalnej społeczności?

Jak wygląda nowoczesne zarządzanie instytucją kultury?

Kim jest współczesny odbiorca oferty kulturalnej?

Na te i inne pytania odpowiadali działacze kultury, artyści oraz specjaliści z zakresu zarządzania, PR, marketingu, sponsoringu i finansowania w kulturze podczas konferencji „Kultura pod napięciem”, która odbyła się dzisiaj w Jatkach w Ostrowi Mazowieckiej.

Konferencja była wymianą doświadczeń i spostrzeżeń organizatorów wydarzeń kulturalnych, mecenasów sztuki, kierowników jednostek kultury, oświaty i sportu oraz ich partnerów. W perspektywie konferencja ma pomóc w tworzeniu jak najlepszej oferty kulturowej w mieście. Wzięli w niej udział działacze kultury, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, przedstawiciele samorządów oraz instytucji im podległych.

Zebranych na konferencji powitała dyrektor Miejskiego Domu Kultury Marta Molska. Na temat dziedzictwa lokalnego mówił burmistrz Jerzy Bauer. Przybliżył zebranym historię powstania Muzeum Dom Rodziny Pileckich, mówił o zrewitalizowanych na potrzeby kultury obiektach jak Jatki i Stara Elektrownia, o lodowisku oraz rozpoczynającym się wkrótce remoncie budynku biblioteki.

W panelach i wykładach udział wzięli: dyrektor domu kultury „Praga” w Warszawie Katarzyna Sołtys, reprezentant klastra IT InfoTech, Prezes DO IT crew, specjalista ds. marketingu online Rafał Skarżyński, właścicielka agencji TASTE of ART Sabina Mentel, Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków prof. Rafał Strent.

Organizatorem konferencji był Miejski Dom Kultury a współorganizatorami Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

 

Najbliższe wydarzenia

08
Czerwca
godz. 09:00
26
Czerwca
godz. 18:00
12
Września
Całodzienne