-A +A
17.09.2019
X sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że we wtorek 24 września 2019 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się X sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309).

Na wstępie sesji odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczenia Brązowy Krzyż Zasługi p. Krzysztofowi Listwonowi. Odznaczenie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczy Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. 

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z VII, VIII i IX  sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o stanie prac związanych z rozpoznaniem oraz wyeliminowaniem zagrożenia dla miejskich ujęć wody spowodowanego działalnością byłej Nasycalni w Ostrowi Mazowieckiej.
 5. Informacja o realizacji budżetu miasta za 6  m-cy 2019 r.
 6. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2019 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka: ZEC, ZGK i TBS za okres 2018 r.
 8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Stare Lubiejewo,/projekt/

b) w sprawie wyłączenia działki nr ewidencyjny 3084 z opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
c) w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
d) w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/276/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

b) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/277/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej i Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

c) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/278/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej i Gimnazjum Publiczne nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. 18 Pułku Artylerii Lekkiej w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

d) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/279/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 4 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej i Gimnazjum Publiczne nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka  w Ostrowi Mazowieckiej,/projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej,/projekt/

b) w sprawie zasad ustalania przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie gorących posiłków./projekt/

 1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/

b) w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka/projekt/

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad.

Źródło: BIP

Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
24-09-2019 15:00

Najbliższe wydarzenia

20
Czerwca
Całodzienne
12
Września
Całodzienne