-A +A
01.03.2018
XLIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

7 marca  o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.).

Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. na lata 2018-2020”./projekt/
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok./projekt/
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2018 r./projekt/
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  10. Zakończenie obrad.
Data wydarzenia: 
07-03-2018 13:00

Najbliższe wydarzenia

16
Grudnia
godz. 16:00