-A +A
12.06.2018
XLIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

14 czerwca  2018 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000).

Porządek obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Udzielenie informacji przez Burmistrza Miasta dotyczących niżej wymienionych przedsięwzięć:
 • budowa ciągów pieszo –rowerowych,
 • remont i rozbudowa ul. Prusa - ul. Lubiejewska,
 • wykonanie dokumentacji ul. Lipowa- ul. Sportowa,
 • wykonanie dokumentacji ul. Pasażerskiej,
 • wykupy gruntów,
 • zagospodarowanie terenu przy Jatkach,
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,/projekt/
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2018 -2027 /projekt/
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 rok. /projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 2. Informacja Burmistrza Miasta o zamierzeniach dalszej realizacji budownictwa socjalnego
  w programie rozpoczętym w poprzedniej kadencji i realizowanym w obecnej. 
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski  i sprawy różne.        
 5. Zakończenie obrad
Data wydarzenia: 
14-06-2018 14:00

Najbliższe wydarzenia

23
Maja
od 23.05 do 24.05
23
Maja
godz. 13:00
23
Maja
godz. 16:30
24
Maja
godz. 10:00
26
Maja
godz. 15:00
26
Maja
godz. 19:00
07
Czerwca
od 07.06 do 09.06